NEN 7503: 2022

 • Norm
 • laatste update van deze informatie: 26 juni 2024

NEN 7503 specificeert de use cases voor het voorschrijven en het ter hand stellen van medicatie en de daarvoor benodigde verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens. NEN 7503 formuleert eisen voor zorgaanbieders om hiervoor de gecertificeerde informatiesystemen zorgvuldig in te zetten en te beheren. NEN 7503 specificeert daarnaast de eisen waaraan informatiesystemen en de elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen moeten voldoen.

Beheerder

Eigenschappen

 • Indeling
  Usecase Specifieke Afspraak
 • Soort usecase specifieke afspraak
  • -
 • Gerelateerd aan Wegiz
  • Medicatieoverdracht

Bronnen