Skip to the main content

De Nationale Bibliotheek

Een totaaloverzicht van alle standaarden die binnen de zorg-ICT worden gebruikt. Op termijn worden de onderling interoperabele standaarden, inclusief de API’s benoemd binnen de stelselcatalogus als onderdeel van de nationale bibliotheek. Dat is wat de Nationale Bibliotheek voor zorg-ICT-standaarden biedt.

Wil je bijvoorbeeld weten:

– welke ICT-standaarden je nodig hebt om een usecase te ondersteunen?
welke leverancier een standaard ondersteunt?
– welke generieke standaarden er zijn (zoals zibs)?

Hier vind je alle antwoorden op dergelijke vragen. De gebruiksvriendelijke userinterface van de bibliotheek helpt je als bezoeker met het maken van de juiste keuzes. Het betreft hier een basisversie van de bibliotheek. Op basis van feedback vanuit het veld voegt Nictiz nieuwe functionaliteiten toe.

De voordelen

Bij de implementatie binnen een ziekenhuis, of de ontwikkeling van software hoef je als gebruiker voortaan maar op één plek te kijken voor alle informatie over de te gebruiken standaarden inclusief bijbehorende specificaties.

In de bibliotheek zie je waar je alle standaarden kunt vinden en of deze wettelijk verplicht zijn of niet.

Ook is er voor sommige standaarden een koppeling met Amigo!: het kennisplatform van Nictiz, dat zorgaanbieders ondersteunt bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. Daarmee beschik je ook over de bijbehorende documentatie om de informatiestandaarden te implementeren.

Huidige versie

De versie die nu beschikbaar is, is een basisversie waar in opeenvolgende releases nieuwe functionaliteiten aan worden toegevoegd. Feedback is van harte welkom.

Stelselcatalogus

Nictiz gaat vorm geven aan het beheer van het stelsel van standaarden.  Beheer (door Nictiz) en Regie (door VWS) op het stelsel van standaarden beoogt te komen tot meer samenhang tussen en effectiviteit van de informatiestandaarden in de gezondheidszorg. Onderdeel van de beheertaak van Nictiz zal zijn het opstellen en bijhouden van een catalogus met alle standaarden die in het stelsel actief zijn.

De stelselcatalogus wordt op termijn onderdeel van de nationale bibliotheek. De bijbehorende procedures voor opname en uitfaseren van (versies van) standaarden in de stelselcatalogus worden ontwikkeld en volgen in een latere release.

Wat is de rol van Nictiz?

Nictiz is de beheerder van de Nationale Bibliotheek. Daarbij leveren we standaarden aan (onder andere informatiestandaarden) en coördineren we het bijeenbrengen daarvan. We werken samen met andere standaardenorganisaties, leveranciers, veldpartijen en het ministerie van VWS. Zo zorgen we ervoor dat de bibliotheek goed vindbaar, toegankelijk en praktisch is en aansluit bij wat veldpartijen vragen.  

De bibliotheek is met name gerealiseerd om alle (veld)partijen samen te brengen voor de juiste inzet van standaarden. Zij krijgen toegang om eigen standaarden toe te voegen, te bewerken en meerdere versies op te nemen. In dit geheel beoordeelt Nictiz als kennisorganisatie welke standaarden relevant zijn, een voorkeurspositie hebben of verplicht zijn om te gebruiken.