Skip to the main content
Meer
Meer
Resultaten aan het laden…
Weergave:
Helaas heeft uw zoektocht geen resultaat opgeleverd.
Helaas heeft uw zoektocht geen resultaat opgeleverd.

Helaas heeft uw zoektocht geen resultaat opgeleverd.

Dit komt door een van de volgende redenen:

  1. De standaard is (nog) niet opgenomen in de nationale bibliotheek.
  2. De standaard is al wel opgenomen, maar bevindt zich nog in het toelatingsproces voor een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld verplicht als onderdeel van de stelselcatalogus. Zoek in dat geval via de zoekfunctie van de nationale bibliotheek.

Mist u een bepaalde standaard neem dan contact op met nationalebibliotheek@nictiz.nl.

Op basis van de aangeleverde gegevens over de desbetreffende zorg-ict standaard zal een proces doorlopen worden, waarna een standaard wel of niet wordt toegevoegd aan de nationale bibliotheek.

5 april 2024

Nictiz Releases Calendar: Your Guide to National Health Standards Library Updates

We are excited to introduce the Nictiz Releases Calendar, your comprehensive guide to the releases of standards in our esteemed National Health Standards Library. With this calendar, healthcare providers, software developers, and other stakeholders can effortlessly track the scheduled updates and releases of standards vital to the Dutch healthcare sector.

By accessing the calendar, you gain valuable insights into upcoming releases, allowing you to plan your implementations, upgrades, and integrations effectively. With Nictiz Releases Calendar, we empower you to stay at the forefront of health informatics, seamlessly aligning with the latest industry standards and best practices. Together, let’s embrace interoperability and drive forward the digital transformation of healthcare in the Netherlands.