Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz)

  • wetgeving
  • laatste update van deze informatie: 10 juli 2024

Met de Begiz wordt het in de wet opgenomen certificeringsstelsel uitgewerkt. Certificering betreft een systeem van conformiteitsbeoordeling (een proces waarin wordt aangetoond of voldaan is aan de vastgestelde eisen aan systeem, product of dienst).

Bronnen

Eigenschappen

  • Indeling
    Wet- en regelgeving
  • Gerelateerd aan Wegiz
    • Medicatieoverdracht
    • Basisgegevensset zorg (BgZ)