Raadplegen Basisgegevensset Zorg in persoonlijke gezondheidsomgeving

  • laatste update van deze informatie: 26 juni 2024

Onderdeel van Gegevensdienst Verzamelen Basisgegevens zorg

Versies van Raadplegen Basisgegevensset Zorg in persoonlijke gezondheidsomgeving

Eigenschappen

  • Gerelateerd aan Wegiz
    • Basisgegevensset zorg (BgZ)