Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

  • wetgeving
  • laatste update van deze informatie: 10 juli 2024

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiƫnten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgaanbieders. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Eigenschappen

  • Indeling
    Wet- en regelgeving
  • Gerelateerd aan Wegiz
    • Medicatieoverdracht
    • Basisgegevensset zorg (BgZ)